17 червня порозмовляли із вищими настоятелями інститутів богопосвяченого життя УГКЦ, а 19 червня – зі синкелами у справах монашества УГКЦ.

Присутніми були вищі настоятелі та синкели не лише з України, а й з Митрополії УГКЦ в Польщі та з екзархату УГКЦ в Італії.

Серед завдань комісії важливими пунктами є: сприяння початковій і постійній формації богопосвячених осіб та організація вишколу для настоятелів, вихователів, економів, духівників і сповідників та співпраця з відповідальними за богопосвячене життя в архиєпархіях, єпархіях та екзархатах УГКЦ (Статут Комісії). Відповідаючи на поставлені завдання, комісія щороку неодноразово організовує для всіх вищих настоятелів УГКЦ та синкелів у справах монашества конференції, формаційні семінари, тренінги і т. д. для обговорення актуальних тем, збору, вивчення і дослідження інформації з питань, що стосуються стану богопосвяченого життя в УГКЦ, забезпечення виконання декретів і вказівок Глави УГКЦ та рішень i законів Синоду єпископів УГКЦ і т. д.

Остання зустріч з Вищими настоятелями мала тему: «Якщо сіль звітріє, чим зробиш її солоною?». Доповідач – головний настоятель Товариства Ісусового в Україні, о. Олексій Бределєв – наголосив на тому, що незважаючи на час пандемії і труднощі з цим пов’язані, богопосвячені особи УГКЦ покликані бути цією сіллю землі спільнотово і кожний зокрема, а настоятелі цьому сприяють, створюючи атмосферу довіри, поваги, підтримки; додаючи відваги і уприсутнюючи любляче обличчя Бога в своїх спільнотах.

Зустріч із синкелами мала тему: «Основні завдання синкела у справах мошаства». Доповідав докторант канонічного права, член Патріаршої комісії у справах монашества, о. Віктор Квасній, ЧСВВ. Зокрема йшлося про те, що спільнота синкелів поповнилася новими членами  в Луцькому, Донецькому екзархатах, Паризькій єпархії та екзархаті в Італії. А також мова була про завдання синкела у справах монашества, яке є нелегкими, так як знаходяться між «диханням Святого Духа», його дарами, що проявляються у формі покликань до чернечих інститутів, появи нових форм богопосвяченого життя, нових видів діяльності інститутів богопосвяченого життя, нових форм аскези і т. д., та інституційним й ієрархічним устроєм Церкви, яка, в особах ієрархів та їх представників, розпізнає і потверджує ці дари, здійснює завдання пастирське, вчительське і навіть «лікарське», коли раптом хтось, йдучи за Христом, звернув із дороги. Отець Віктор лаконічно і систематизовано представив завдання синкелів, які випливають із норм канонічного права, а також ті, які синкели, представляючи єпархіяльного єпископа, як батька і пастиря, виконують, піклуючись про чернечі спільноти, окремих ченців та про перебування і служіння їх, їхніх спільнот в єпархії.

Обидві групи другу частину зустрічі присвятили обговоренню «Положення про Єпархіяльну Раду настоятелів інститутів богопосвяченого життя». Створення такої Ради є рішенням Синоду єпископів УГКЦ 2019 року. Вона покликана поглибити сопричастя між чернецтвом та представниками інших станів в єпархіях, зміцнити взаємопізнання та співпрацю. Комісія серед завдань має обов’язок допомагати у випрацювані документів для Глави Церкви, Синоду єпископів і Патріаршої курії УГКЦ з питань які відносяться до її відомства (Статут Комісії). Члени комісії розробили проєкт цього Положення і він уже пройшов п’ять редакцій. Зараз готується подання проєкту Положення в Канонічний відділ УГКЦ, опісля на Синод єпископів УГКЦ.

Джерело: http://monashestvo.org.ua